Näiden nettisivujen tekoon on saatu avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.